De EU is nog lang niet groen

  • 27 % hernieuwbare energie in 2030 betekent dat nog altijd 70 % van onze energie wordt opgewekt door fossiele brandstoffen en kernenergie. 50 % hernieuwbare energie met zon, wind en biomassa  is haalbaar in 2030 op ons oude continent.
  • De natuur wordt streng beschermd door de Vogel- en Habitat wetten. Maar slechts 18 % van het grondgebied wordt zo beschermd. 82 % is onbeschermd. De achteruitgang van de biodiversiteit vertraagt niet. De Europese Commissie durft geen nieuwe wetten voor te stellen uit angst dat de regeringen dan de bestaande wetten zullen afzwakken
  • Chemicaliën. De EU wetgeving REACH is bureaucratisch en langzaam. Bijzonder gevaarlijke chemicaliën  zoals hormoonverstorende stoffen vallen slechts gedeeltelijk onder REACH. De Europese Commissie verschuilt zich al 10 jaar achter de onenigheid in wetenschapsland om geen maatregelen voor te stellen.
  • Waterschaarste is wereldwijd een groot probleem dat door de klimaatverandering steeds scherpere trekken krijgt. Met name Zuid-Europa wordt geteisterd door water gebrek. Efficiënt omgaan met water door de alle gebruikers ( Elektriciteitsfabrieken, landbouw, industrie en huishoudens) is geboden.
  • Circulaire economie & biobased economie Nu leven we nog in een economie waar veel grondstoffen (afkomstig van fossiele bronnen met name olie voor plastics) eenmalig gebruikt worden en daarna op stortplaatsen of in afvalverbrandingsovens verdwijnen.