Kansen

2030 klimaat en energie doelen

Op 22 januari 2014 ontvouwt de Europese Commissie haar plan voor de 2030 doelen op het gebied van Klimaat en Energie. Op 21 maart praat premier Rutte en zijn 27 collega’s hierover. Deze aangekondigde wetgeving biedt kansen voor bedrijven die zich bezig houden met hernieuwbare energie en met energiebesparing. Het voorstel van de Europese Commissie is weinig ambitieus. Slechts 40 % broeikasgasreductie en 27 % hernieuwbare energie in 2030 voor de Europese Unie als geheel. Verder  alleen vrijblijvende woorden over energiebesparing. Wind- en zonne industrie stellen dat ruim 50  % hernieuwbare energie in 2030 goed haalbaar is. Het feit dat Rockwool en andere bedrijven een paar jaar geleden een brief op poten hebben geschreven over het ontbreken van een energie efficiëntie richtlijn heeft geleid tot een wetsvoorstel in 2011 en een besluit een jaar later! Maar deze richtlijn stopt in 2020. Ook na 2020 levert energie efficiëntie veel werkgelegenheid op. Meer dan hernieuwbare energie. Dit is de goedkoopste manier van klimaatbeleid en mag niet ontbreken in het 2030 klimaat en energie beleid van Europa.

Afval bestaat niet

We gaan naar een circulaire economie waarin al het afval grondstof is voor nieuwe producten. Net als in de natuur.

De Europese Commissie heeft aangekondigd met een Resource efficiency and waste Richtlijn te komen. Dat biedt kansen om de biobased economy nu eindelijk vaart te geven. In het Zevende Milieu Actieprogramma is al besloten dat bekeken gaat worden of we tegen 2020 in Europa niet moeten stoppen met het storten van bruikbaar afval. In een dichtbevolkt land als Nederland zijn we hier al mee gestopt. Maar het is dan ook nodig om te stoppen met het verbranden van afval.

Afval bestaat niet. Heel veel grondstoffen worden nu op een zeer laagwaardige manier opgestookt, in plaats van eerst de hoogwaardige materialen zoals eiwitten, ingrediënten voor de farmacie en medicijnen eruit te halen.

Ook moeten ondernemers verplicht worden om hun producten zo te maken dat het makkelijker wordt om ze opnieuw te gaan gebruiken en om ze te recyclen. Met elektrisch en elektronisch afval hebben we dat al gedaan in de WEEI Richtlijn, dankzij een effectieve lobby van het Scandinavische bedrijf Electrolux.